Inovativna energetika

INOVATIVNA
ENERGETIKA

Vlagamo v tehnologije, pomembne za prihodnost energetske industrije. Zasnovali smo sistem pridelave gorivnih celic na osnovi vodika, ki bo stroškovno učinkovitost in energijsko gostoto dvignil na raven, ki bo več kot konkurenčna trenutnim, običajno uporabljenim metodam proizvodnje energije. Poleg proizvodnje gorivnih celic bomo leta 2024 začeli proizvodnjo vodikovih elektrarn za individualne hiše in poslovne objekte, ki proizvajajo električno energijo z dežjem in soncem.

Kontakt