Inovativna lesna industrija

INOVATIVNA
LESNA INDUSTRIJA

Ker smo trajnostno naravnani, je eden naših stebrov inovativna lesna industrija. Naš glavni poudarek v lesni industriji je vlaganje v tehnologije, povezane z gradnjo modularnih hiš in sosesk, ki predstavljajo gradnjo domov za prihodnost. Tehnologija, ki jo podpiramo, temelji na naravni surovini (lesu), ki zagotavlja zdravo okolje, je energetsko učinkovita in samozadostna. Glavna prednost je način gradnje, ki se izvaja na ključ. Je hiter in cenejši, popolnoma prefabriciran način proizvodnje. Naselja so ob vodni vrtini popolnoma samooskrbna z vidika telekomunikacij in energije.

Kontakt